Bizden Haberler

TEKLİF ALIN

Exproof Tesisat Kontrolü

Exproof tesisat kontrolü yanıcı, patlayıcı, parlayıcı gaz, toz veya buharın olduğu sistemlerde yapılan kontrollerdir. Mesela bir akaryakıt istasyonu veya patlayıcı madde depolama alanları. Bunlar ilk aklımıza gelen örneklerdir.

Patlayıcı ortam oluşması ve tehlike yaratabilmesi için üç unsurun bir araya gelmesi gerekir.

  1. Patlayıcı madde; Patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı gaz, buhar veya toz

B: Hava (Oksijen)

C: Enerji, patlamayı ateşleyecek bir kıvılcım veya güç kaynağı.

Bu üç unsurdan biri devre dışı edilebilirse patlama tehlikesi kalmaz. Patlama üçgeni olarak bilinen bu olay resimde sembolize edilmiştir.

Çalışma ve işletme şartları her iş yerinde ve her sanayi dalında aynı değildir. Her tehlikeli ortama aynı tip aleti yerleştirmek ve tek bir sistem uygulamak ekonomik olmamaktadır. Bu nedenle konunun uzmanları, patlayıcı ortamları tehlike derecesine göre sınıflara ayırmışlardır. Emniyet, güvenlik, işletme ve bakım kolaylığı ve bilhassa ekonomik nedenlerle her ortam için farklı bir uygulama öngörmüşlerdir. Diğer bir deyiş ile sürekli patlayıcı kıvamda gaz olan bir yerde alınacak tedbirler ve konulacak elektrik aygıtları ile “tesadüfen, arada bir ve çok kısa süreli” patlayıcı ortam teşekkül eden bir yerde alınacak önlemler ile çalıştırılacak elektrik aygıtları aynı olamaz. En azından ekonomik olmaları için patlayıcı ortamları sınıflara ayırmak gerekir. Bu sınıflara BÖLGE veya ZON adın verilir. Uluslararası adı ZON olduğu için Türkçe’ si yerine ZON tabiri kullanılacaktır.

Patlayıcı ortamları zonlara ayırmada iki görüş hakimdir. Birincisi kömür sanayinde öncü olan BATI AVRUPA GÖRÜŞÜ ve ZON SİSTEMİ, diğeri de petrol sanayinde öncü olan KUZEY AMERİKAN GÖRÜŞÜ ve DIVISION SİSTEMİ ve uygulamalarıdır.

Kurbanoğlu mühendislik bu konuda yeterlilik belgeleri ve yeterli tecrübeleriyle Exproof Tesisat Kontrolünü siz değerli müşterilerine vermektedir.

Elektrik ölçümü gebze, elektrik kocaeli, elektrik ölçümü kocaeli, topraklama ölçümü gebze, topraklama ölçümü kocaeli, topraklama ölçümü istanbul, paratoner ölçümü gebze, paratoner ölçümü kocaeli, paratoner ölçümü istanbul, aydınlık seviyesi ölçümü, aydınlatma ölçümü, termal kamera ölçümü kocaeli, termal kamera ölçümü gebze, termal kamera ölçümü istanbul, periyodik kontroller, periyodik ölçümler

 

Bir Cevap Yazın