Artık Akım Ölçümü

TEKLİF ALIN

Elektriksel ölçümler
Bünyemizde yer alan elektrik mühendisleri ile yasal mevzuat gereği mecbur olan elektriksel kontrol, ölçüm ve raporlama hizmetleri sunmaktayız.

exproof-cayirova-tesisat-olcumu

Eskon, yetkili teknik personeller sebebi ile yapılan Elektrik iç Tesisat ölçüm ve Kontrolleri aşağıdakileri hususları kapsamaktadır:
• Elektriksel Uygunlu Kontrolü
• artık akım koruma düzeneği (Kaçak Akım Rölesi) testleri (Açma akımı(metre) ve Açma Süresi(metre) tespiti)
• Gerilim düşümü ölçümleri
• Topraklama ölçüm ve kontrolleri
• çevrim empedansı ölçümleri
• izolasyon direnci ölçümleri

Bu ölçüm ve raporlamalar kadromuzda bulunan yetkin ve tecrübeli EMO üyesi elektrik veya Elektrik- elektronik mühendisleri sebebi ile gerçekleştirilmektedir. bununla beraber, termal görüntüleme ile trafolar ve elektrik panolarında aşırı ısınmadan meydana istikbal yangınları önlemek amacıyla ölçümler ve raporlamalar yapılmaktadır.

Elektrik tesisatının uygunluğuna yönelik yapılan kontroller;
• Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği,
• Elektrik kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği,
• Elektrik iç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 standardında belirtilen hususlara göre yapılmalıdır.

Neden TOPRAKLAMA yapılmaktadır?

insanların ve evcil hayvanların can güvenliğini sağlamak amacıyla gerilimin etkin ederi 50 voltun üstünde olmamalıdır. ayrıca, herhangi bir hata anında (teknik hatalar, aşırı akımlar, yalıtımın bozulması, delinme ve bozulmalar vs) ortaya çıkan tehlikeli akımların toprağa akıtılması için topraklama yapılmaldır. Topraklanmış bir üretim tesisimde çalışan personeli elektrik şoklarından korunur, tesis içerisindeki aygıtların elektrik arızalarına karşı arızalanmalarını önlenir, elektrik enerjisinin güvenirliği ve sürekliliği artar.

TOPRAKLAMA EN AZ KAç OHM OLMALıDıR?

Koruma topraklamalarında yönetmelikte bir sınır değer bulunmamaktadır. sınır değer hesabı sistemin türüne (TT, TN), eşdeğer değer üstünde bulunan açma cihazlarına(sigorta çeşidi), bundan böyle akım anahtarı(kaçak akım rölesi) bulunmasına göre ölçümü oluşturan mühendis nedeni ile hesaplanmaktadır. Topraklama direncinin uygunluğu ancak bu hesap yöntemi ile belirlenmektedir. Bu nedenle bilhassa küçük kuvvet tüketimli işletmelerde ve evlerde bundan sonra akım anahtarlarının konulması tavsiye ediliyor.

TOPRAKLAMA PERiYODU NEDiR?

Elektrik üretim, iletim, dağıtım tesisleri 2 yıl
Enerji atama ve dağıtım çizgileri 5 sene
endüstri tesisleri ve iş merkezleri direnç değerleri 1yıl
Sabit işletme elemanları 1 sene
noktayı değişebilen işletme elemanları altı ay
Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerle çalışılan iş yerleri ile yaş ortamlarda çalışılan iş yerleri için kontrol periyotları 1 yılı aşamaz.

Gebze, Darıca, Çayırova ve çevre bölgelerinin artık akım ölçümü hizmeti vermekte olan bir firmadır Kurbanoğlu Mühendislik.

Kurbanoğlu Mühendislik ile iletişim geçmek ve teklif almak için