Exproof Tesisat Kontrolü

TEKLİF ALIN

exproof-tesisat-olcumu-gebzePatlayıcı, parlayıcı ve yanıcı nitelikteki gaz, toz ya da buharın hava ile karışarak patlayıcı kıvama geldikleri yerlere patlayıcı ortam diyoruz. Patlayıcı ortamın kısa tarifi budur. Patlayıcı ortam oluşması ve tehlike yaratabilmesi için 3 unsurun bir araya gelmesi gerekir.

A. Patlayıcı madde; Patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı gaz, buhar ya da toz

B: Hava (Oksijen)

C: Enerji, patlamayı ateşleyecek bir kıvılcım veya güç kaynağı.

Bu üç unsurdan birisi dönem dışı edilebilirse patlama tehlikesi kalmaz. Patlama üçgeni olarak adlandırılan bu olay resimde sembolize edilmiştir.

çalışma ve işletme şartları her iş yerinde ve her sanayi dalında tıpkı değildir. Her tehlikeli ortama tıpkı tip aleti yerleştirmek ve tek bir sistem uygulamak ekonomik olmaz. Bu nedenle konunun uzmanları, patlayıcı ortamları tehlike derecesine göre sınıflara ayırmışlardır. Emniyet, güvenlik, işletme ve bakım kolaylığı ve özellikle ekonomik nedenlerle her ortam için değişik bir uygulama öngörmüşlerdir. öteki bir deyiş ile, devamlı patlayıcı kıvamda gaz olan bir yerde alınacak tedbirler ve konulacak elektrik aygıtları ile, “tesadüfen, arada bir ve çok fazla kısa süreli” patlayıcı ortam teşekkül eden bir yerde alınacak önlemler ile çalıştırılacak elektrik aygıtları aynı olamaz. En azından ekonomik olmaları için patlayıcı ortamları sınıflara ayırmak gerekir. Bu sınıflara BöLGE ya da ZON adın verilmekte. Uluslar arası ismi ZON bulunduğu için Türkçe’si yerine ZON tabiri kullanılacaktır.

Patlayıcı ortamları zonlara ayırmada iki görüş hakimdir. Birincisi kömür sanayinde öncü olan batı AVRUPA GöRüşü ve ZON SiSTEMi, diğeri de petrol sanayinde öncü olan kuzey AMERiKAN GöRüşü ve DıVıSıON SiSTEMi ve uygulamalarıdır.

Gebze, Darıca, Çayırova ve Marmara bölgelerinde Exproof Tesisat Kontrolü konusunda hizmetinizdeyiz…

Kurbanoğlu Mühendislik ile iletişim geçmek ve teklif almak için