Harmonik ve Enerji Analizi Ölçümü

TEKLİF ALIN

harmonik-enerji-olcumu-gebzeİnsanoğlunun yaşamında enerji gereksinimi her zaman varolmuştur. aşırı çeşitli enerji türleri arasında bugüne kadar en çok kullanılan enerji, insan yaşamına sağladığı katkılar nedeni ile elektrik enerjisidir. insanoğlu sebebi ile sürekli kullanılmakta olan bu enerji türünün bazı problemleri de halen aşılamamış görünmektedir. örneğin, elektrik enerjisi ekonomik olarak depolanamamakta ve kullanım esnasında kalitesi yüzde yüz güvence altına alınamamaktadır.

zamanımızda elektrik enerjisine olan talepteki artış, daha güvenilir ve daha kaliteli bir enerji kavramını ortaya çıkarmıştır. Bu konu elektrik mühendisliğinde ”kuvvet Kalitesi” ve ya “Elektrik Enerji Kalitesi” şekilde yerini almış, üstünde yapılan çalışmalarla öneminden söz ettirmiştir.

Klasik elektrik enerjisi üretim, iletim, dağıtım ve harcama sistemi

bütün alanlarda olduğu gibi elektrik enerjisinde de yekün kalite çok ciddi bir şeydir. Enerji kalitesine yaklaşım müstahsil, iletici, dağıtıcı ve tüketici firma arasındaki bir ekip çalışması ile sağlanabileceğinden, her birinin sorumluluklarını bilmesi ve yerine getirmeye çalışması gerekebilir.

Elektrik enerjisi bir ürün olarak değerlendirilmemelidir ve belirli nitelik kriterlerini sağlamalıdır. Enerji ve sistem kapasitesinin optimum kullanılmasını sağlamak için, enerji kalitesi problemleri giderilmeli ve kalitesizliğe neden olan problemler kaynağında çözülmelidir. Bozucu etkiler üretim, iletim, dağıtım ve tüketici girişlerinde kaydedilmelidir. Sistemde kalitesizliklerden dolayı elde edilen veriler uzmanlar tarafın-dan analiz edilmelidir.

Kaliteli bir elektrik enerjisi sağlayabilmek için;

•enerjinin sürekliliği (kararlı durum),

•gerilim ve frekansın sabitliği,

•kuvvet faktörünün bire yakınlığı,

•faz gerilimlerinin dengeli olması,

•akım ve gerilimdeki harmonik miktarlarının belirli değerlerde kalması

Bunun gibi birtakım kriterlerin gözönüne alınması gereklidir.

Enerji kalitesinin ekonomik etkisi gözardı edilemeyecek seviyededir. Avrupa Birliği ülkelerinde yapılan bir araştırmada, elektrik enerjisi kalite problemlerinin endüstride ve ticari bölgelerde meydana getirdiği zararın yılda on Milyar Euro bulunduğu tahmin ediliyor. kalite problemlerinin giderilmesi için yapılan masraflar ise tahminen bu rakamın %5’i civarındadır.

Enerji kalite çalışmalarında birtakım tanımlamalar ve standart değer-lerin bulunması kaçınılmazdır. Enerji kalitesi ile alakalı sınırlayıcı bir standardın olmaması mecburiyetinde, elektrik enerjisi üreticisi ve tüketi-cisi içinde kabul edilen kaliteli enerji tanımında farklılıklar görü-lebilmektedir. güç kalitesi, tüketici odaklı olan bir konudur ve bakış açısı olarak son kullanıcı temel alınmalıdır. Bu nedenden, güç kalitesi için şu ifade kullanılabilir: Gerilim, akım veya frekans değişimleri, tüketicinin donanımında arızaya ve ya fena işletmeye yol açtığında kuvvet kalitesi sorunu ortaya çıkar. Bir diğer deyişle, kuvvet kalitesi derdi \”Kullanıcı aletlerinin yanlış yada hiç çalışmamasına sebep olacak gerilim, akım ve frekanstaki değişmeler\” olarak tanımlanabilir.

Marmara bölgesinde Kurbanoğlu Mühendislik olarak Harmonik ve Enerji Analizi ölçümü hizmetini uzman ve tecrübeli kadromuzla veriyoruz.

Kurbanoğlu Mühendislik ile iletişim geçmek ve teklif almak için