Katodik Koruma Ölçümü

TEKLİF ALIN

katodik koruma ölçümü-GEBZEKorunacak metali oluşturulacak bir elektrokimyasal hücrenin katodu biçimine getirerek metal yüzeyindeki anodik akımların giderilmesi işlemidir.

Korozyon olayı bu iki reaksiyonun bir arada yürümesi ile gerçekleşir. Elektronlar anottan katoda doğru madeni üstünden akar ve katot reaksiyonu anottan gelen bu elektronları kullanarak yürür.

Katot reaksiyonu için gerekli elektronlar dış kaynaktan verilecek olursa, anot reaksiyonu ile elektron üretilemez. Bu halde anottaki korozyon olayı durmuş olur.

Metale dıştan uygulanan akım ile verilen elektronlar, madeni yüzeyinde yürümekte olana anodik reaksiyonları tam olarak durdururken, katodik reaksiyonun hızını da arttırır. Anot reaksiyonu bundan sonra korunmakta olan metalin yüzeyinde değil, katodik koruma devresinde bulunan anotta yürür. Korunmakta olan madeni yüzeyi bundan sonra tam şekilde katot olur.

AKıM KAYNAKLı KATODiK KORUMA

Dıştan, bir trafo redresör aracılığıyla doğru akım uygulanır.

(-) uç metale, ( ) uç anoda bağlanır.

Akım şiddeti korunacak metalin yüzey alanına ve metalin arasında bulunduğu ortamın koroziflik derecesine bağlıdır.

GALVANiK ANOTLU KATODiK KORUMA

Korunacak metal yapıya kendinden daha aktif bir metal bağlanarak galvanik hücre oluşturulur.

Katodik koruma devresinden akım geçebilmesi için anot ve katot içinde devre direncini yenebilecek kadar bir potansiyel farkının olması gerekir.

Galvanik anottan çekilen akım, galvanik anodun açık dönem potansiyeli ile dönem direncinin büyüklüğüne bağlıdır.

Kurbanoğlu Mühendislik ile iletişim geçmek ve teklif almak için