Elektriksel Ölçüm

İş sağlığı ve güvenliği kanunu gereği yapılan elektrik periyodik kontroller ( topraklama ölçümü, paratoner ölçümü, iç tesisat muayenesi vs.) maksimum 1 yıl geçerliliğe sahiptir.