Aydınlatma Ölçümü

Aydınlatma Ölçümü Niçin Yapılır?

6331 sayılı ”İş sağlığı ve Güvenliği” kanunu gereği ve 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘  de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 ve TS EN 62305-3 standartlarında belirtilen hususlara göre aydınlatma ölçümü yapılır.   

Aydınlatma ölçümlerinde mahallerin lüx( aydınlık seviyesi) değerlerine bakılır ve mahaldeki yapılan işe göre sınır tayin edilir. Aydınlatma ölçümü raporu maksimum 1 yıl geçerlidir.