Katodik Koruma Ölçümü

Katodik koruma ölçümü niçin yapılır?

Doğalgaz istasyonları ve LPG tankları gibi toprak altında bulunan metallerin zamanla aşınmaması için anotlar ile çürümesinin engellendiği sistem olan katodik korumanın, görevini yerine getirip getirmediğini analiz etmemiz için yapılır. 

Ölçümde;

Sistem-Zemin Potansiyeli

Anot-Zemin Potansiyeli

Katot-Zemin Potansiyeli

Anot-Katot Akımı 

gibi parametreler kontrol edilir. Katodik koruma ölçümü maksimum 1 yıl ara ile tekrarlanmalıdır.