Paratoner Ölçümü

6331 sayılı ”İş sağlığı ve Güvenliği” kanunu gereği ve 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘  de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 ve TS EN 62305-3 standartlarında belirtilen hususlara göre topraklama ölçümü yapılır.                

Paratoner fabrikalarda, işyerlerinde yıldırımdan korunma maksatlı tesis edilen ekipmanlardır. Paratoner tesisatı doğru yapıldığında tesisinizi dış ortamda korumuş olursunuz. Peki paratoner nasıl doğu olur? Nasıl olmalıdır? Nelere dikkat etmeliyiz?

Doğru bir paratoner tesisi için;

        Tesisin en-boy-yükseklik ölçülerini bilmeliyiz.

        Tesiste koruma yapılacak çap yukarıda belirtilen ölçüler kullanılarak bulunmalıdır.

        Tesiste paratonerin yeri belirlenmelidir.

        Sonrasında paratoner montajı için gerekli yakalama ucu, test klemensi, paratoner direği, bakır elektrod, koruma borusu vs. ekipmanlar temin edilmelidir.

Paratoner tesisi sonrası yapılacak paratoner ölçümünde maksimum değer 10 ohm olmalıdır. Ayrıca kullanılacak paratonerin aktif paratoner olduğuna özellikle dikkat edilmelidir. Gerekirse üreticiden garanti belgesi istenmelidir.

Peki paratoner ölçümü niçin yapılmalıdır?

Paratoner ölçümü işletmenizde kullandığınız paratonerin uygunluğunu, güvenirliliğini ve çevreye etkisini incelememizi sağlar.

Paratoner ölçüm raporu ayrıca çalışma bakanlığı tarafından istenen bir dokümandır. Paratoner ölçüm raporunun geçerlilik süresi sabit tesislerde maksimum 1 yıldır.

Paratoner ölçüm raporu firmamızda Topraklama Ölçümü Yetki Belgesine sahip elektrik mühendisleri tarafından yapılmaktadır. Ayrıca firmamızdaki tüm mühendisler bakanlığa kayıtlı olup, EKİPNET numarasına sahiptirler.