Süreklilik Ölçümü

Süreklilik ölçümü

Süreklilik ölçümü herhangi bir iletkenin bir bütün olarak varlığını kontrol etmek amacıyla yapılmaktadır. Süreklilik ölçümü maksimum 1 yıl ara ile tekrarlanmalıdır.