Topraklama Ölçümü

6331 sayılı ”İş sağlığı ve Güvenliği” kanunu gereği ve 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘  de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 ve TS EN 62305-3 standartlarında belirtilen hususlara göre topraklama ölçümü yapılır.               

Topraklama ölçümü fabrikalarda, işyerlerinde, patlayıcı ortamlarda zorunluluğu olan bir uygulamadır. Kaçak akımı topraklama iletkeni üzerinden direkt toprağa iletme şansımız olur. Topraklamanın yapılmaması durumunda makine gövdesine gelecek bir kaçak akım operatörü ve makine ile temaslı kişileri tehlikeye sokar. Bu gibi durumların oluşmaması ve güvenli bir çalışma için tesislerinizi belli periyotlarla topraklama ölçümü yapılmalıdır.

Topraklama ölçüm yaparken tesiste incelenenler;

        Makine gövdesine bağlanan topraklama iletkeninin konumu, kesiti.

        Makine panosunda 30mA kaçak akım koruma rölesinin varlığı.

        Makine besleme sigortası

        Makine topraklama değeri(kalibrasyonlu profesyonel topraklama ölçüm cihazlarıyla)

        Makine de tehlike arz eden durum ya da durumlar.

        Ana dağıtım panosunda 300mA yangın koruma rölesinin varlığı.

        Ana dağıtım panosunda topraklama iletkeninin kesiti.

        Ana dağıtım panosunda işletme topraklamasının varlığı, ölçümü.

        Ana dağıtım panosu, makine panosu ve diğer dağıtım panosundaki kapak topraklamaları.

Topraklama ölçüm raporu ayrıca çalışma bakanlığı tarafından istenen bir dokümandır. Topraklama ölçüm raporunun geçerlilik süresi sabit tesislerde maksimum 1 yıldır.

Topraklama ölçüm raporu firmamızda Topraklama Ölçümü Yetki Belgesine sahip elektrik mühendisleri tarafından yapılmaktadır. Ayrıca firmamızdaki tüm mühendisler bakanlığa kayıtlı olup, EKİPNET numarasına sahiptirler.