Kompresör Periyodik Kontrolü

Kompresör periyodik kontrolünde esas hidrostatik basınçlandırma testidir. Bu testler standartlarda aksi belirtilmedikçe işletme basıncının 1,5 katı ile 1 yılı aşmayan sürelerle yapılması gerekmektedir. İş ekipmanının hidrostatik test yapılamadığı zamanlarda  tahribatsız muayene yöntemi uygulanmaktadır.  

Kompresörler periyodik kontrolü yapılmadığı  zaman yüksek basınçta ya da herhangi bir dış etkide patlama riskine sahiptir. Tesislerde kompresör için 4 tarafı ve üst kısmı çevrilmiş bir oda istenmektedir. Bu tel çit, duvar vs. olabilir. Buradaki amaç herhangi bir patlama anında oluşan yüksek basıncı oda içerisinde sönümlemek. Sizler de kompresör periyodik kontrollerinizde bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Kurbanoğlu mühendislik alanında uzman mühendisleri ile sizlere en doğru ve kaliteli periyodik kontrolleri gerçekleştirecektir.