Bağımsızlık Ve Tarafsızlık Taahhütnamesi

Bağımsızlık ve Tarafsızlık Taahhütnamesi

Kurbanoğlu Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti. “TS EN ISO/IEC 17020” standardı kapsamında gerçekleştireceği tüm periyodik kontrol muayene faaliyetlerinde Gizlilik, Bağımsızlık ve Tarafsızlık ilkesine uyarak tüm müşterilerine eşit yaklaşım sergileyecektir.

Bu kapsamda aşağıdaki belirtilen maddelerin hepsinin firmamız bünyesinde güvence altına aldığını taahhüt etmektedir;

  • Muayene aşamasında elde edilen bilgiler 3. kişiler & firmalar ile paylaşılmayacaktır. Kurbanoğlu Mühendislik, yasaların gerektirdiği bilgi ve belge istemeye yetkili kişi ve mercilere yasal olarak vermek zorunda olduğumuz bilgiler dışında, müşterilerine ilişkin her türlü dökümanı gizli tutar, dolayısıyla ofis personellerimiz ve muayene uzmanlarımız gizlilik prensiplerine uyacaklarını taahhüt etmiştir.
  • Muayene personeli kontrol sırasında tarafsız olacaktır. Verilen her türlü karar ticari ortamdan uzak olacaktır.
  • Yapılan kontrollerde hiçbir ticari beklenti olmayacaktır.
  • Yapılan kontroller sırasında firmaların hitap ettiği kısım, bilinirliği, verdiği hizmet alanı vs. gibi detaylar diğer firmalara verdiğimiz tarafsızlık vizyonumuzdan az ya da fazla olmayacaktır.
  • Kontrolünü yaptığımız ekipmanın üreticisi, tasarımcısı ya da fikri mülkiyet hak sahip ya da sahipleri ile firmamız arasında ticari bir bağlantı olmayacaktır.

Yukarıda bahsi geçen maddelerin firmamız tarafınca uygulanacağını taahhüt ederim

Baycan Aküzüm

  Genel Müdür