İş Makinaları

Genel olarak inşaat alanlarında kullanılan malzemelerin taşınması vs. gibi birçok sebepten dolayı kullanılan motorlu makinelerdir. İş Makinelerinin periyodik kontrolü ile ilgili  hazırlanmış herhangi bir yönetmelik veya kanun olmamasına karşın İş Güvenliği Kanunu Gereği çalışma alanlarındaki risklerin minimuma indirilmesi için, bildirimler dikkate alınarak kontrollerin düzenli yapılması gerekmektedir. Kontroller aralıkları İş Güvenliği Uzmanlarınca risk ve çalışma ortamı göz önüne alınarak  belirlenir, yılda en az bir defa olmak kaydı ile muayenesi yapılmalıdır.

TS EN 474-4+A2 standardına uygun olarak İş Makinelerinin periyodik kontrolü uzman, yetkili ve ekipnet numaralı mühendislerimiz tarafından yapılmaktadır.