Aydınlatma Ölçümü

İş Sağlığı ve İş Güveliği Kanunu gereğince zorunlu olup, ışık şiddetinin standartlar çerçevesinde, uygun olması gerekmektedir. Aydınlatma ölçümü makine tezgahlarında, yürüme yollarında, ofislerde, dış mekanlarda vb. yapılmaktadır.

Çalışmakta olan işletmelerin, aydınlık düzeyleri periyodik olarak kontrol edilmelidir. Bu gereklilik ve 1475 sayılı Kanun’un ilgili hükümleri gereğince 11.01.1974 tarih ve 14765 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü” gereğince zorunludur.

Tesislerde yeterli seviyede ışık şiddetine ulaşılamaz ise çalışma esnasında kazalar meydana gelebilir. Tarafımızca yetkili mühendislerimiz tarafından aydınlatma ölçümlerinizi firmamız aracılığı ile yapabilirsiniz.