Kimyasal Madde Ölçümü

İşyerinde çalışma ortamında kimyasal etkenleri değerlendirmede ilk adım; uygulanılan işlemler ve tehlike arz edebilecek etkenlerin saptanmasıdır. Sonrasında bunların özellikleri tanımlanarak maruziyetin niteliği belirlenmektedir.

Tehlikeli etkenlerin düzeyleri; testler yapılarak nitelik ve/veya nicelik olarak belirlenir. Kimyasal ortam ölçümlerinde ortamdan alınan numune örneği laboratuvarda enstrümental veya gravimetrik analizler doğrultusunda çalışılır. Sizlerde periyodik kontrollerinizi bizlere yaptırabilirsiniz.