Kişisel Maruziyet Ölçümleri

Kişisel maruziyet ölçümü işyeri içindeki aydınlatma, toz, gürültü, termal konfor ve kimyasal gaz gibi unsurların çalışan personelin iş sağlığına, çalışma ortamına ve maruziyetine göre kişi bazında ölçülerek analiz edilmektedir. Meslek hastalıklarının teşhislerinde büyük önem arz etmektedir. Yönetmeliklerde İş Hijyeni Ölçümleri olarak belirtilmektedir. İşveren, işyerinde sağlık ve güvenlik riskini kontroller ile belirlemelidir.