Vinç Periyodik Kontrolü

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları gereği kaldırma ve iletme ekipmanları düzenli aralıklarla periyodik kontrole tabidir. Tesislerde tehlikeli ekipman olarak değerlendirdiğimiz vinçler kaldırma yükleri, eksik güvenlik sistemleri, yetkisiz personel kullanımı gibi birçok sebepten dolayı iş kazalarına neden olmaktadır. Kurbanoğlu Mühendislik olarak yetkili makine mühendisi personellerimiz ile vinç periyodik kontrolü ve diğer kontrollerde hizmet vermekteyiz.

Kaldırma ve iletme ekipmanları için yönetmeliğe göre kontrol süre ve kriterlerini belirleyen standartlar tablo-2’de verilmiştir ve maksimum 1 yıl ara ile tekrarlanmalıdır.